Kleine scholen behouden, hoe doe je dat?

Hoe kunnen we kleine scholen op het platteland redden? Op die vraag zocht een grote groep ouders donderdagavond een antwoord tijdens een bijeenkomst in Garnwerd.
Onder anderen ouders uit Den Andel, Garnwerd, Pieterburen, Adorp en Westerbroek spraken over diverse scenario's om kleine scholen op het platteland te behouden.
Schoolbesturen willen een aantal kleine basisscholen sluiten, omdat ze zeggen dat de kwaliteit van onderwijs niet gegarandeerd kan worden.
De Stichting Behoud Kleine Scholen vindt dat onzin en belegde deze avond, waarin diverse experts aan de ouders scenario's voorlegden hoe ze het voor elkaar kunnen krijgen om hun school open te houden.

Procesbegeleider

De ouders waren gecharmeerd over het idee om zogeheten procesbegeleiders aan te stellen. Dit zijn experts die adviezen kunnen geven over hoe gemeenten en schoolbesturen in krimpgebieden de kwaliteit van het onderwijs kunnen garanderen.

Netwerkscholen

Een netwerk van scholen zou ook een oplossing kunnen zijn, vindt Engbert Breuker van de school in Den Andel die met sluiting wordt bedreigd. Kleine scholen gaan dan zodanig samenwerken dat leerkrachten op meerdere scholen les gaan geven. Ook reizen leerlingen naar verschillende locaties, zodat ze met leeftijdsgenoten les krijgen. Ouders krijgen daarbij bovendien meer inbreng.
Dit plan moet nog door de ouders verder worden uitgewerkt.

'Open voor ideeën'

Schoolbestuur Lauwers en Eems zegt open te staan voor ideeën. 'Ook al zijn wij het niet altijd met elkaar eens, wij ervaren de gesprekken die wij met elkaar voeren als verkennend, leerzaam, constructief en horizon verbredend', laat een woordvoerder van het schoolbestuur weten.
'Over onderdelen van de visie die door de ouders ontwikkeld is kunnen we verder discussiëren. Het is bijvoorbeeld interessant om met ouders te kijken hoe wij de reductie van de kosten van de exploitatie van het gebouw en het onderhoud van gebouw en terrein kunnen realiseren. Ook kan samenwerking tussen scholen een win-win-effect hebben op versterking van de kwaliteit van het onderwijs en kostenreductie, legt de woordvoerder uit.'
'Maar ouders kunnen nooit mede-verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat onze leerkrachten bieden. Dat is onze professionaliteit en daarover leggen wij verantwoording af aan de onderwijsinspectie,' aldus de zegsman van Lauwers en Eems.