Paddepoel hoopt op 'laatste kans' op samenwerking

Rondom winkelcentrum Paddepoel wordt veel verbouwd.
Rondom winkelcentrum Paddepoel wordt veel verbouwd. © Google Maps
De stad-Groninger wijk Paddepoel wordt een proeftuin voor een nieuwe vorm van 'co-creatie': de wijk mag meedenken over de toekomst. Samenwerking dus. Maar: het is 'nu of nooit', vindt Paddepoel.
Want het vertrouwen op samenwerking tussen overheid en burgers is een beetje verdwernen, zegt Derk den Boer van de wijkraad Paddepoel.

Niet serieus genomen

B&W zeggen dat de politiek op de schop moet en dat de stad niet voor, maar mét de bewoners moet worden ontwikkeld. Maar Stadjers zeggen daar niks van te merken en voelen zich geregeld niet serieus genomen.
'Daarom geef ik het nog één kans, de laatste. Daarna houd ik op met denken dat het kan', zegt Den Boer over de schreeuw om samenwerking.

Tot nu toe geen resultaat

'Er is vijf jaar van onze kant heel actief aan stappen gewerkt. Zo hebben we een wijkperspectief gemaakt, alles met verandering en verbetering als doel. Maar na vijf jaar is er nul resultaat', zegt Den Boer.
'Burgers kijken naar de gemeente en de gemeente kijkt naar de burgers, maar niemand doet wat. Ik hoop dat dat nu klaar is.'

Issues in Paddepoel

-Er zijn verkeersknelpunten.
-Er is parkeerdruk.
-Er wordt intensief gebouwd rond het winkelcentrum.
-De ouderenzorg moet gehandhaafd worden.
-Studenten hebben geen binding met de wijk.
Zomaar wat voorbeelden die Den Hartog noemt waar co-creatie op toegepast moet worden. Zo moeten alle bouwprojecten rond het winkelcentrum op elkaar afgestemd worden.

Wethouders bleven weg

Donderdag was de startbijeenkomst van co-creatie. Daar kwamen 40 mensen op af. Toch was wijkwethouder Paul de Rook vanuit de gemeente niet aanwezig.
'Hij kon er niet bij zijn. Roeland van der Schaaf ook niet, dat was jammer. Maar, laten we eerlijk zijn. Het initiatief is van de wijkraad en wat dat betreft konden we het ook zonder doen.'

'Nu of nooit!'

Den Boer vertrouwt erop dat de gemeente de laatste kans aangrijpt: 'Het wordt langzamerhand tijd, anders dicht je die kloof niet. Dan blijven we met mopperende buurtbewoners zitten.'
'En dan blijven we een gefrustreerde overheid houden die de kloof niet kan dichten. Het is nu, of nooit! Maar we gaan er wat van maken.'