'Kamp laat meer winnen met administratieve truc'

© Archief RTV Noord
Minister Kamp van Economische Zaken probeert met een administratieve truc in het kalenderjaar 2015 meer gas uit de Groningse bodem te winnen dan de afgesproken 39,4 miljard kuub.
Hij wil het gasjaar voortaan van 1 oktober tot 1 oktober laten lopen. Dat zegt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Fors meer winnen

Omdat de afgelopen winter zacht was, zou de NAM tot 1 oktober alvast het plafond van 39,4 miljard kuub kunnen halen en de drie koude maanden erna nog fors meer winnen. Daardoor zou er in 2015 in totaal meer dan de afgesproken hoeveelheid uit de Groningse bodem kunnen worden gepompt.
Dan moet de NAM zich de negen maandan daarna weliswaar weer matigen, maar heeft het bedrijf wel één keer kunen profiteren van het nieuwe systeem, met daarin een zachte winter.
Van Tongeren wil de toezegging van de minister dat de NAM zich ook in het kalenderjaar 2015 houdt aan het afgesproken maximum.
'Gaat niet op'
Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat de bewering van Van Tongeren niet op gaat. Volgens een woordvoerder mag in 2015 over het hele kalenderjaar niet meer dan 39,4 miljard kuub worden gewonnen. Tegelijkertijd begint in oktober 2015 het gasjaar 2015-2016. Dan mag ook niet meer dan 39,4 miljard kuub worden gewonnen.
Het gas dat gewonnen wordt in het vierde kwartaal telt mee voor het kalenderjaar 2015 én het gasjaar 2015-2016. Er kan dus niet extra geproduceerd worden.

Strenge winter

Alle delen van het Groningenveld moeten aan het einde van een jaar nog kunnen produceren bij een strenge winter. Door een overstap te maken naar gasjaar, komen de wintermaanden vooraan in het gasjaar, waardoor de gevolgen van een strenge winter makkelijker op te vangen zijn.