Provincie verdubbelt subsidie voor kwelderbeheer

© RTV Noord
Beheerders en eigenaren van kwelders aan de Groningse Waddenkust kunnen aanspraak maken op een extra subsidie. Het gaat om een bedrag van bijna honderd euro per hectare.
Gedeputeerde Staghouwer (natuur, landbouw en visserij) maakte dat bekend op een bijeenkomst van de VOG, de vereniging voor oevereigenaren en gebruikers.
Gezien het belang van het gebied voor natuur, en de natuurwinst die met goed beheer kan worden gehaald, heeft de provincie besloten om voor een periode van 6 jaar maximaal 972.000 euro beschikbaar te stellen voor kwelderbeheer.
Dat komt neer op 162.000 euro per jaar, oftewel 98 euro per hectare. Daarmee is de subsidie voor kwelderbeheer verdubbeld.

Ondernemerschap

Voor gedeputeerde Staghouwer is de discussie over de kosten van natuurbeheer in de kwelders nu afgerond. 'De provincie verwacht van kwelderbeheerders ook ondernemerschap', aldus Staghouwer.
'Het kan niet alleen van subsidies afhangen. Denk bijvoorbeeld aan inscharing van vee van derden of aan vleesverkoop. Dieren die in een natuurgebied grazen kun je als apart product aan de man brengen. Dat kan extra inkomsten opleveren.'