'Onorthodoxe maatregelen om leegloop katholieke kerk tegen te gaan'

Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om de leegloop van de katholieke kerk te stoppen. Dat schrijft de Groningse bisschop Gerard de Korte in een brief aan zijn geloofsgenoten.
Ondanks de vermindering van het aantal parochies wil hij de lokale geloofsgemeenschappen overeind houden. Dat kan door ook dorpshuizen, schoolkantines en zelfs protestantse kerken te gebruiken. De kerk moet naar de gelovigen toekomen in plaats van omgekeerd, dat zegt De Korte

Aartbisschop

Daarmee gaat hij in tegen zijn eigen aartsbisschop Wim Eijk, die elke vorm van samenwerking met protestanten uitsluit.
Tussen nu en 2018 gaat het aantal parochies in het bisdom Groningen van tachtig naar negentien. De bisschop hoopt met samenwerking met dorpshuizen en protestantse kerken een recept tegen deze krimp te hebben.