Januari weer een recordmaand voor online bezoek RTV Noord

© Nico Swart / RTV Noord
Na een recordmaand in december heeft u RTV Noord in januari nog vaker online bezocht. De websites en apps kregen in totaal 6.651.241 bezoeken.
En dat betekent een stevige groei, zeker afgezet tegen eerdere jaren. De maand januari was in 2014 nog goed voor 4.831.396 bezoeken, terwijl in 2013 er nog 3.992.522 bezoeken werden gedaan in de eerste maand van dat jaar.

Unieke bezoekers

Als we kijken naar het aantal unieke bezoekers dan moeten we dat scheiden in twee groepen: de apps en onze websites. In januari hebben 109.412 gebruikers de apps gebruikt om informatie en nieuws van RTV Noord te raadplegen. Op de website hebben we 585.547 gebruikers geregistreerd.

Hoe tellen wij eigenlijk?

Als u ons bijvoorbeeld op een maandag twee keer bezoekt (via pc, mobieltje of tablet), dan telt u twee keer mee. Daar moet wel een half uur verschil tussen zitten, anders telt u maar voor één bezoek. Dus niet het aantal pagina's dat u bezoekt hebben we hierboven meegeteld. Dat zijn pageviews. Dat aantal ligt logischerwijze veel hoger dan het aantal bezoeken.