Dierenbescherming wil bouwstop voor veehouderijen

De Dierenbescherming wil dat er in elke provincie een bouwstop komt voor veehouderijen.
Aanleiding is een uitspraak van de Raad van State. Die besloot dat bij een vergunning voor uitbreiding of nieuwbouw de gemeente alleen mag oordelen over of het gebouw in het landschap past.

Dieronvriendelijk

De gemeente mag een vergunning nu niet meer weigeren omdat een stal dieronvriendelijk is of slecht is voor het milieu.
De Dierenbescherming is bang dat er nu dieronvriendelijke megastallen komen.

Groninger Verdienmodel

In Groningen golden tot nu toe speciale regels voor nieuwbouw van veehouderijen. Zo mochten boeren met een bedrijf groter dan 2 hectare uitbreiden tot 4 hectare als ze duurzame maatregelen troffen. Onderdelen van dit 'Groninger Verdienmodel' zijn onder andere het verbeteren van dierenwelzijn, het beperken van ammoniakuitstoot en het beheer van landschap en natuur. Dit is nu van tafel geveegd door de Raad van State.
Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten had al weinig vertrouwen in het Groninger Verdienmodel: 'Dat model was ook niet goed voor de dieren. Er was slechte controle op de naleving van de regels.'

Mestoverschot

Volgens De Wrede faciliteert de provincie juist grote megastallen en verdere groei van de veestapel. 'Daar zijn we heel erg op tegen want het mestoverschot is al heel groot en er is veel te veel stikstofuitstoot. Daarnaast scoort het dierenwelzijn zwaar onvoldoende. We hebben daar eerder al vragen over gesteld, we wachten nog op antwoord.'