Nieuw opstelterrein krijgt wal tegen geluid en licht

Het nieuwe opstelterrein voor treinen bij 'de Vork' in Haren krijgt een wal om geluids- en lichtoverlast voor de omgeving tegen te gaan.
Omwonenden maakten zich zorgen over de gevolgen; de wal moet daaraan tegemoet komen. Ledverlichting maakt dat ook 's nachts weinig licht te zien is. Het hele opstelterrein zou zelfs in de winter aan het zicht zijn onttrokken.
Het terrein vervangt het huidige opstelterrein bij het Hoofdstation in de stad. Daar is er geen plek meer voor, doordat het aantal sporen en perrons wordt uitgebreid.

Gemeente Haren

Het nieuwe terrein komt direct na de splitsing van de sporen richting Winschoten en Zwolle, in de gemeente Haren. Er komen vijftien opstelsporen, dienstgebouwen voor het personeel, een technische ruimte en twee wasinstallaties. Voor de dieseltreinen van Arriva komen er tankvoorzieningen.

Ter inzage

De plannen staan in het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Dat ligt nu twee weken ter inzage en er zijn nog geen reacties binnengekomen. Reageren kan nog tot 3 maart.