Negentien partijen doen mee aan Statenverkiezingen

De deadline is verstreken: deelnemers aan de komende provinciale statenverkiezingen, op 18 maart, moesten uiterlijk vijf uur maandagmiddag hun kandidatenlijst ingeleverd hebben. Alle negentien hebben dat gedaan.
Bij drie partijen is al duidelijk dat er iets niet in orde is met de papieren. Bijvoorbeeld dat iemand wel op de kieslijst staat, maar bij nader inzien toch niet mee wil doen. Maar erg is dat niet, zegt hoofd stembureau Jan Smit, 'Je kunt ervan uitgaan dat alle negentien partijen die hebben ingeleverd gewoon meedoen.'
Vrijdag worden de definitieve lijsten bekend gemaakt en dan liggen ze ook netjes op nummer.
Er doen dit keer veel nieuwe partijen mee aan de Statenverkiezingen, waaronder twee ouderenpartijen, het lokale partijencluster Groninger Belang, en Grunningers voor Stad en Ommelaand, van het Veendammer raadslid Pé Langen.