Breed verzet in Tweede Kamer tegen gasbesluit Kamp

© FPS/Jos Schuurman
De oppositiepartijen in de Tweede Kamer laten weinig heel van het gasbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Maar dat niet alleen: ook de regeringspartijen PvdA en de VVD zetten vraagtekens bij het besluit.
Vooral de PvdA is kritisch, zonder zich uit te spreken over het verder dichtdraaien van de gaskraan. Wel herhalen de sociaal-democraten het verzoek aan de minister om scenario's op te stellen voor verdere reductie van de gaswinning in Groningen.

Oppositie vormt één front

De oppositie vormt op dit gebied één front. Ze heeft geen goed woord over voor het gasbesluit. Alle oppositiepartijen willen dat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid. De meeste partijen willen terug naar dertig miljard kuub gas per jaar. D66 spreekt zich daar nog niet over uit.

Honderden Kamervragen

De verwachting is dat minister Kamp nog deze week antwoord geeft op een paar honderd nieuwe vragen van Kamerleden. Zoals het er nu uitziet debatteert de Tweede Kamer donderdag 12 februari over het gasbesluit.

De opmerkingen over het gasbesluit per partij:

VVD
De fractie zegt het cruciaal te vinden dat de veiligheid voor bewoners centraal staat. Om er aan toe te voegen dat wat de VVD betreft de besluitvorming 'zorgvuldig en op basis van feiten' moet zijn. De VVD wil ook weten wat de gevolgen zijn van het verder dichtdraaien van de gaskraan. 'Verschillende partijen stellen dat de gaswinning teruggeschroefd kan worden naar 30 miljard kuub per jaar. Graag horen wij hoe de minister daar tegenaan kijkt. Wat betekent dit voor de leveringszekerheid van gas? Wat zijn de risico's dat bij een stevige winter mensen dan in de kou komen te zitten?'
PvdA

De sociaal-democraten concluderen dat vijftig jaar lang de Staat en de NAM de gevolgen van de gaswinning hebben onderschat. 'In welk opzicht wordt in het huidige besluit wel een adequate afweging gemaakt tussen het belang van de gaswinning voor Nederland en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Groningen?' Zo vraagt de PvdA, die verder pleit voor de invoering van de omgekeerde bewijslast voor het aardbevingsgebied. SP
De SP-fractie zegt 'zeer geschokt' te zijn over het winningsbesluit. 'In onze ogen toont de minister geen enkele empathie met de bewoners van het getroffen gebied. Het gasbesluit draagt bij aan het destabiliseren van een complete regio, in zowel fysieke als psychologische zin. De SP-factie vindt dit van een ongekende brutaliteit en verzoekt de minister serieus zijn besluit te heroverwegen.'
CDA
Wat het CDA betreft, wordt de productie teruggeschroefd naar dertig miljard kuub gas per jaar. Daarbij wordt gewezen op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van begin 2013. 'Toen werd geadviseerd de gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk, zo veel als mogelijk en realistisch mogelijk, terug te brengen. De CDA-fractie stelt mede op basis van de hoorzitting vast dat dit advies nog steeds geldig is.' Ook is deze partij slecht te spreken over het uitblijven van een risico-analyse van de NAM.
PVV
De PVV-fractie schrijft 'met ongenoegen kennis te hebben genomen' van het winningsbesluit. 'Wij hebben sterk de indruk dat er door de minister en betrokken partijen bewust wordt aangestuurd op extra onderzoek in plaats van grondige maatregelen. Bovendien blijkt uit het uitgelekte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de toezichthoudende instanties niet onafhankelijk opereerden. De PVV deelt dan ook het wantrouwen dat er bij de Groningers is ontstaan jegens dit kabinet en deze instanties.'
D66
De democraten willen weten of Kamp heeft overwogen de productie nog verder terug te schroeven: 'De fractie constateert dat de minister de productie tot 39,4 miljard kuub terugschroeft op basis van het advies van Staatstoezicht op de Mijnen. De berekeningen die hieraan ten grondslag liggen zijn echter aan grote onzekerheid onderhevig. Kan de minister bevestigen dat ook met de voorgestelde productievermindering de mensen in Groningen niet veilig zijn voor aardbevingen?'
ChristenUnie
Deze partij vindt de maatregelen niet voldoende. 'Voor herstel van vertrouwen onder de bevolking van de provincie Groningen is meer nodig dan het kabinet voorstelt. In het belang van de veiligheid vindt de fractie dat de gasproductie uit het Groningenveld nog verder moet worden verlaagd. Ook moeten schadeafhandeling en preventieve versterking onafhankelijk en onder verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid plaatsvinden', stelt de ChristenUnie, die verder aandacht vraagt voor de monumentale gebouwen en kerken in Groningen.
GroenLinks
Deze partij komt terug op een opmerking van de directeur van Staatstoezicht op de Mijnen, die tijdens de hoorzitting van vorige week liet weten de veiligheid van de Groningers niet te kunnen garanderen. 'Bij welke hoeveelheid gaswinning is wel voldaan aan de definitie van veiligheid volgens het SodM?' GroenLinks wijst er verder op dat er grote twijfel is over de onafhankelijkheid van de bij de gaswinning betrokken partijen. 'Wat gaat de minister daar aan doen?'
Partij voor de Dieren (PvdD)
De Partij voor de Dieren-fractie zegt 'verbijsterd' te zijn door het voorstel van de minister. 'Wij vragen ons in alle ernst af hoe het mogelijk is dat een regering de talrijke noodkreten van bewoners en bestuurders in Groningen en indringende waarschuwingen van wetenschappers zo opzichtig wenst te negeren. Wij zijn van mening dat de gaskraan veel verder dicht moet. De regering neemt onverantwoorde risico's met de veiligheid van de bevolking van Groningen.'