Is Vindicat de oudste?

© Remy van Mannekes
Het is woensdag precies tweehonderd jaar geleden dat studentenvereniging Vindicat werd opgericht.
De Groninger studenten claimen dat hun vereniging daarmee de oudste is, maar dat wordt betwist. De Leidse vereniging Minerva, die zegt opgericht te zijn in juni 1814, vierde vorig jaar al haar tweehonderdjarig bestaan. Het Utrechtsch Studenten Corps viert volgend jaar de tweehonderdste verjaardag.

Geen discussie

Volgens praeses Okke Loman van Vindicat is vastgesteld dat zijn vereniging de oudste is. 'Daar is een paar jaar geleden historisch onderzoek naar gedaan, dus daar is geen discussie meer over.'

Handhaaft en beschaaft

Het Studenten Corps 'Vindicat atque Polit' (Handhaaft en beschaaft) zag op 4 februari 1815 het levenslicht in de herberg 'Het Wapen der Zeven Provinciën' op de hoek van Grote Markt en de Oosterstraat, op de huidige locatie van het Grand Theatre. Het wapen van de vereniging is een zwaard (dat staat voor handhaven) en een vijl beschaven), die over elkaar heen gekruist zijn.
Het idee hierachter is dat de studenten hun eigen rechten en verworvenheden tegenover de academie en de maatschappij moesten handhaven. Beschaven was de opdracht aan de studenten zelf zich te ontplooien op alle mogelijke manieren.
Dit jaar wordt op meerdere momenten stilgestaan bij het tweehonderdjarig bestaan, zowel intern als in de stad Groningen.