Damster politiek is gekibbel over damwanden zat

Meer dan een jaar staan de bewoners van vijfentwintig woningen aan de Solwerderstraat-Oost in Appingedam lijnrecht tegenover de gemeente. Wie betaalt tienduizenden euro's voor de reparatie van de verzakte damwanden? Drie partijen zijn het gekibbel zat.
PvdA, D66 en ChristenUnie willen voorkomen dat er een langjarig conflict ontstaat over de walbeschoeiing en de aanpak van de verzakte damwanden. De partijen vinden dat de bewoners niet op moeten draaien voor de kosten.

Waterschap of bewoners

De gemeente Appingedam zegt geen eigenaar te zijn en legde de rekening voor het achterstallig onderhoud van de oevers bij het waterschap en de bewoners.
De bewoners waren onaangenaam verrast; de beschoeiing ligt juist buiten hun erfgrens. Het waterschap zegt ook geen eigenaar te zijn.

'Haal probleem weg bij inwoners'

De politieke partijen zijn de discussie zat en dienen gezamenlijk een motie in tijdens de raadsvergadering van 19 februari.
De partijen willen 'het probleem bij de inwoners weghalen'. Ze verzoeken het college om te gaan praten met het waterschap over een oplossing. De fracties vragen andere partijen het punt 'los van de partijpolitiek te bekijken'.