Amerikaans programma moet taalachterstand bestrijden

Groningen start met een voor Nederland uniek programma om taalachterstanden bij kinderen aan te pakken.
Succes for All

De methode is gebaseerd op het Amerikaanse taaprogramma Success for All. Dit houdt ondermeer in dat een groep kinderen verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van alle kinderen in die groep. Als dat goed gaat, worden ze beloond. De Groningse hoogleraar Roel Bosker is de enige in Nederland, die de Amerikaanse methode mag gebruiken.

Van achterstand naar voorsprong

Kinderen, die meedoen aan Success for All, maken als het goed is een enorme sprong. Na twee jaar lopen ze ongeveer een half jaar voor op andere leeftijdsgenoten.

Financiering

Deelnemende scholen krijgen een coach, die de aanpak gaat stimuleren. Dit kost geld, maar volgens Bosker krijgen veel van deze scholen al Rijksgeld om achterstanden weg te werken. Dit geld werd tot nu toe vooral gebruikt om klassen kleiner te maken. Nu wordt het ingezet om het nieuwe programma te gebruiken.
De nieuwe lesmethode wordt op zeven Groninger scholen uitgeprobeerd. Als dat goed gaat, zal het systeem ook op andere scholen worden ingevoerd.