Omwonenden Suiker Unie mogen weer oordelen

© Jos Schuurman/FPS
Omwonenden van de Suiker Unie in Hoogkerk kunnen hun oordeel geven over een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Daarin staan de mogelijkheden voor de fabriek om uit te breiden.
In het zogenoemde voorontwerp geeft de gemeente Groningen aan dat er wel meer silo's mogen komen, maar dat er geen zware bedrijfsactiviteiten omheen mogen plaatsvinden.

Bezwaren vernietigd

Begin 2013 vernietigde de Raad van State het vorige bestemmingsplan na bezwaren van omwonenden. De Raad vond dat het plan te zware bedrijfsactiviteiten op korte afstand van woningen toestond. Dat mag in het nieuwe plan niet meer.

Huiszwaluw

Tweede reden om het toenmalige bestemmingsplan te vernietigen waren zorgen over de huiszwaluw die op het terrein huist. Die komt nu niet in gevaar omdat Suiker Unie afziet van de plannen een silo te bouwen in de buurt van de nestplaatsen.