Ouderenzorg in Delfzijl wordt samengevoegd

Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsinghatehuis en Stichting De Hoven in Delfzijl gaan samenwerken met als uiteindelijke doel om samen verder te gaan.
Krachten bundelen

De Hoven en het Julsinghatehuis bundelen de krachten om zowel de kwaliteit van ouderenzorg en de werkgelegenheid in de toekomst te kunnen waarborgen.
Volgens De Hoven maken de veranderingen in de ouderenzorg, de aanstaande sluiting van het Delfzicht ziekenhuis en de bevolkingskrimp in de regio Delfzijl het nodig om samen te werken.
De samenwerking gaat zich eerst richten op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke behandeldienst en het samen optrekken in de ontwikkeling van een geriatrisch centrum.

Zorg bieden aan ruim 400 ouderen

Samen bieden het woonzorgcentrum en De Hoven in de Havenstad zorg, huisvesting en ondersteuning aan vierhonderd ouderen en twintig mensen met het syndroom van Korsakov.