Illegale asielzoekers krijgen snel plek in Stad

© FPS / Jos Schuurman
De gemeente Groningen gaat zo snel mogelijk een opvanglocatie inrichten voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Dat laten burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van de SP. In december bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat Nederland opvang moet bieden aan illegale asielzoekers, kortweg 'bed, bad en brood' genoemd.
De Stad bekijkt nog of de opvang daartoe beperkt blijft of dat de asielzoekers ook verdere begeleiding krijgen.

Vergoeding

Groningen probeert samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het Rijk een vergoeding te krijgen voor de kosten voor de opvang. Staatssecretaris Teeven zegde eerder al toe met een vorm van compensatie te komen.

Niet op straat

De verplichting zon opvang op te zetten geldt in elk geval tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa met een definitief oordeel over de opvang is gekomen. De VNG dringt er overigens bij het Rijk op aan voorlopig helemaal geen mensen meer op straat te zetten als ze zijn uitgeprocedeerd.