Leek stemt morrend in met begroting Westerwijs

© Flickr/MissMessie (Creative Commons)
De gemeenteraad van Leek heeft woensdagavond morrend, maar unaniem ingestemd met de begroting van openbaar onderwijsorganisatie Westerwijs.
Die begroting over 2014 heeft een tekort van anderhalf miljoen euro. Dat tekort ontstond toen de algemeen directeur vorig jaar te veel tijdelijk personeel aannam om de kwaliteit van het onderwijs bij de aangesloten scholen te verbeteren.
De financiële dekking daarvoor ontbrak.

Tijdelijke directeur

Het bestuur van Westerwijs heeft inmiddels het arbeidscontract met de algemeen directeur beëindigd en een tijdelijke directeur aangesteld die orde op zaken moet stellen.
Westerwijs verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast.