Oppositiepartijen Provinciale Staten mogelijk in beroep tegen gasbesluit

© FPS/Jos Schuurman
SP, CDA en GroenLinks in de Provinciale Staten gaan mogelijk naar de Raad van State om een drastische vermindering van gaswinning af te dwingen.
De partijen dienden vorig jaar een zienswijze op het gasbesluit in en komen daarom in aanmerking om in beroep tegen het besluit te gaan.
Fractievoorzitters Brouns (CDA), Homan (GroenLinks) en Beckerman (SP) kwamen met deze zienswijze, omdat volgens hen het provinciebestuur van PvdA, VVD, D'66 en de ChristenUnie niet wilden pleiten voor directe forse vermindering van de gaswinning.