Frits Wester neemt vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers in ontvangst

© Watersportverbond
RTL-verslaggever Frits Wester heeft vrijdag in Leeuwarden de vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers in ontvangst genomen.
In het boekje staan 29 gedragsregels voor bezoekers op de Waddenzee. De kernboodschap van de Erecode is dat recreanten van harte welkom zijn op het Wad, maar dat de natuur wel gerespecteerd moet worden.

'Echt nodig'

'Een vernieuwing was nu echt nodig', zegt Janny du Bois van het Watersportverbond. 'De toon is nu vriendelijker en legt meer de nadruk op eigen verantwoordelijkheid.'
'Inhoudelijk hebben we bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Zo adviseren we pas van boord te gaan als vogels die op de waterlijn foerageren, zijn verdwenen. En het snelvaren hebben we voor het eerst benoemd.'

Betrokken partijen

De Erecode wordt onderschreven door alle bij het Wad betrokken partijen, zoals de Waddenprovincies, Rijksoverheid, Waddengemeenten, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens.
De Erecodewebsite is ook te vinden op de website www.ikpasophetwad.nl.