Nieuwe nummers van Hans van der Lijke in Twij Deuntjes

Op woensdagoavend is dichter laidjesschriever Hans van der Lijke bie ons te gast. In 2014 kreeg Hans van der Lijke op de Dag van de Grunneger Toal in Stad veur zien haile oeuvre de K. TerLaan-pries toulangd.
In t juryrapport stond aan t énd over hom : “Hans van der Lijke is sekuur in t gebruuk van de Grunneger toal. Grunnen en t Grunnegers is veur hom t kruuspunt veur vertrek, aankomst en òfschaaid, mor hai kikt as raaizeger doarbie as vanzulf ook regelmoateg over tellerraand.”

Woensdagoavend goan we wat aan de proat over zien nije CD plannen en loaten der al vast wat van heuren. Hans, dij geboren is in Utrecht en opwozzen is in Apeldoorn en Roden, het zukzulf de Grunneger toal aigenmoakt en dat moakt hom aiglieks ongehinderd en geft hom de vrije roemte, dij je neudeg hebben om der in te experimenteren. Hai schildert mit onze toal as n dege ambachtsman mit n palet aan woorden, kleur en fleur in zien schilderkes van t leven van alledag. Asmis lopt e der ook wel ais veur vot, vot van t olde stee, mor komt aan t índ aargenswoar aaltied weerom. Bie zetten nemt e mit zien moatschoppelke observoatsies dij e in zien teksten verwaarkt, doar woar dat neudeg is ook gain blad veur de mond en draait der din nait om tou.

Hans vander Lijke, n rondtrekkende troebadoer, dij tegenwoordeg in Daam woont. en doarveur n haile zet in Veelerveen touholden het, verrast ons iedere keer weer. Veur lu dij hom sunt joar en dag volgd hebben, geldt veur zien laidjederij ook de schiere gedachte ‘Goie wien wordt aaltied beter mit de joaren’. Mit zien teksten creëert Hans van der Lijke op zien menaaier n hail aigen universum. De stroaten dij e doar bie oflopt binnen eerder aan laandskaande din aan d’Hoofdweg te vinden. Zien deurwrochte laidjes binnen bie zetten deurspekt, mit dij grode wenst noar n betere wereld. t Gemis doarvan ligt doarbie aaltied op de loer. Hans zien laidjes overstiegen doarbie aaid t anekdotische en dat schetst e din mit hail ofgewogen woorden. Hai zet t Grunnegers zotrekend in alerhaande metaforen noar zien haand.

Rood verlangst

Doar veur de wind aan speert n boot. En meer veuraan hangt wat oet t lood n zaail - verstaind tot wìnsteg rood verlangst zok te bewegen. En luchten gruien blaauw en strak sums liek tot aan t hemeldak. Hier zit gain swoan om zien gerak of zien gemak verlegen.

Speulliesten Twij Deuntjes dizze week:

Maandag 9 februari (hh)


Harry Niehof - Wichtje aan ander kaant daip

De Heleboel - Snakkerd

Irene Wilkens & Sikkom Kult As Julio gait zingen

Linde Nijland & Henk Scholte - Deunen en dreumen

Olaf Vos - Weerom noar de 80's

Broeder Dieleman - Aalscholver

Claudia Koreck - Schuah aus (Akustikversion)

Ivonne Schoenmaker - De klok tikt deur

Klaas Spekken - Kinder van de wind

Arnold Veeman & The Yellowish Summer Evening - Zokse mooie ogen

Malbrook - Aulkendanz

Dinsdag 10 februari

Tunebone - Oap in de nek

Glas & Scheele & Lass - Dien bliede lach

De Neutenbikkers - Veurjoar in Grunnen

Gert Sennema & Westkantstad - Man en peerd

Helmut Debus - Un doch dat leven

Marcel Hensema - Geef mie nou dien angst

Venlo Snackbar Dream - Rosie

Hans van der Lijke - Jannes

Wolfgang Ambros - Wie wird des weitergehn

Irene Wilkens & Sikkom Kult - Nooit allain

Herbie & The Guitarguy - Doar bie de Waddenzee

Fraunhofer - Pastorale

Woensdag 11 februari: met Hans van der Lijke

Gert Sennema & Westkantstad - Kostverloren

Harry Niehof & Los Bomberos - Kenailkleureg vel

André Bralts - Bruloftsfeest

Hans van der Lijke:

Doarom zing ik

Noar de weerde vroagen

Onder t asfalt

Motblik en Veger

Tied kin nait aans

Fraunhofer - Menuett in F

Donderdag 12 februari

Wat Aans! - Mien poedie

Sijtse Scheeringa - Swingend deur de nacht

Ivonne Schoenmaker - Achterover in het gras

De Koning & De Dame - Laifde op joaren

Marlene Bakker & Noordpool Orkest - Wondern van mien stee (live)

Bouke van der Woude - Liefste lief

I.O.S.- Altied wel aine

The Gloaming - Freedom

Martin Korthuis - Over Stad

Mulder van Gorkum - Aover en uut

Krödde - Bezeerd

Bert Hadders & de Nozems - Moak die mor nait drok

Fraunhofer - Vindmøller

Vrijdag 13 februari (hh)

Alex Vissering - Roam of roet

High Temperature - Mor ain dag

De Bende van Baflo Bill - Dreents liedtie

Jannie & Roelof Stalknecht - Allain is moar allain

Lianne Abeln & Eddy Kamstra - Het schip voart vot

Skøn Sired - Karen & Helene

Eddy Koekkoek - Kermis op de Hoogte

Laurika Rauch - Lisa se klavier

Broeder Dieleman - Genade genoeg

Rio Reiser - König von Deutschland

Edwin Jongedijk - Haarfst in mien haart

Levien - Alles goed

Tuutjefloiters - Kunst en cultuur

Malbrook - Maimazurka
Meer over dit onderwerp:
muziek twijdeuntjes radio ookopnoord
Deel dit artikel:

Recent nieuws