BAM onderzoekt of bouw Forum wel aardbevingsbestendig is

© NL Architects
Bouwer BAM gaat onderzoeken of het Groninger Forum in de stad voldoet aan de nieuwe normen voor aardbevingsbestendig bouwen.
Tot nog toe gaat het gigantische bouwproject in de Groninger binnenstad gewoon door, zonder dat duidelijk is of het Forum een eventuele aardbeving zou doorstaan. Gemeente en aannemer BAM wachtten op de nieuwe normen voor aardbevingsbestendig bouwen.

Richtlijn

Die zijn maandag door minister Kamp gepresenteerd: de Nederlandse Praktijk Richtlijn. Die moet ervoor zorgen dat bestaande en nieuwe gebouwen in het gaswinningsgebied bestand zijn tegen aardbevingen.

Onderzoek

BAM onderzoekt nu of het ontwerp voor het Forum aan deze normen voldoet. Een woordvoerder wil niet ingaan op de vraag wat er gebeurt als het ontwerp niet blijkt te voldoen. Dat zou in elk geval consequenties hebben voor de financiën en mogelijk ook voor de voortgang van de bouw.

Meerkosten?

Maandag liet burgemeester Peter den Oudsten weten dat de stad Groningen 50 miljoen euro krijgt van minister Kamp voor het versterken van publieke gebouwen. Daar valt het Groninger Forum niet onder. Over eventuele meerkosten van het aardbevingsbestendig maken van het Forum moet de gemeente nog met het ministerie in gesprek.

Niet verplicht

Het is overigens nog niet verplicht om te bouwen volgens de nieuwe normen. Dat is pas zo per 2017. De overheid adviseert wel nu al volgens deze richtlijn te bouwen.