Uitkoopregeling in aardbevingsgebied

Er komt een regeling voor mensen in het aardbevingsgebied die hun huis niet kunnen verkopen. Dat hebben Groningse bestuurders afgesproken met het kabinet.
Bij de uitvoering van de nieuwe maatregel krijgt de nieuwe Nationaal Coördinator een belangrijke rol. De regeling is vergelijkbaar met die in het dorp Moerdijk, waar panden onverkoopbaar zijn door chemische industrie.
Provincie blij
Gedeputeerde William Moorlag (PvdA) is blij met de regeling: 'Nu moet je achteraf naar de NAM om te kijken of je een schadevergoeding kunt krijgen voor de lagere opbrengst. We hebben afgesproken dat de woning van tevoren getaxeerd wordt. Hierbij gaan we uit van een prijs die mensen zouden krijgen als er geen aardbevingen zouden zijn.'

NAM past verschil bij
In het geval de woning tegen een lagere prijs wordt verkocht dan de taxatiewaarde zal de NAM het verschil bijpassen. Het geld dat voor de maatregel nodig is, komt van de NAM en het Rijk.

Regeling verder uitgewerkt

De regeling moet nog verder worden uitgewerkt. Daarbij gaat de overheid onder meer samenwerken met banken en makelaars. Moorlag: 'We kunnen er nu mee aan de slag. Het belangrijkste is dat de principes zijn vastgelegd. Daarbij hebben we ook gezegd dat de verkoopsnelheid niet langzamer mag zijn dan elders in het land.'

Regeling voor gedwongen vertrek

Ook voor mensen die hun woning noodgedwongen moeten verlaten vanwege de veiligheid zijn nieuwe afspraken gemaakt. Volgens het provinciebestuur is deze regeling vergelijkbaar met het systeem van onteigening. Hierbij krijgen mensen veel meer dan de normale verkoopprijs. Ook worden alle bijkomende kosten vergoed.