Leerlingenverzuim in Stad neemt opnieuw toe

© RTV Noord
Het verzuim van leerplichtige leerlingen in de stad Groningen is afgelopen schooljaar opnieuw toegenomen. 6,3 procent bleef zonder goede reden weg van school, in het jaar 2012/2013 was dat 4,9 procent.
Maar volgens de gemeente betekent dit niet dat veel meer kinderen lang thuis hebben gezeten. Leerplichtambtenaren signaleren eerder dat er iets aan de hand is en kunnen ook eerder helpen.

Regelmatig controle

Ook is er dit jaar in de gemeente Groningen voor het eerst gewerkt met het leerlingen-volgsysteem. Iedere twee weken wordt gecontroleerd of een kind nog wel op school staat ingeschreven. Als dit niet zo is, krijgen de ouders een brief thuis.

Aanpak succesvol

Volgens de gemeente is die aanpak succesvol geweest, omdat het verzuim nu beter in beeld is. Alle kinderen die niet stonden ingeschreven, zijn teruggegaan naar hun eigen school of naar een andere school.

Oorzaken van verzuim

De meest voorkomende oorzaken van verzuim zijn psychische problemen of gedragsproblemen. Ook gebrek aan motivatie en problemen thuis komen veel voor. Vaak zijn er meerdere dingen tegelijk aan de hand.

Leerplichtambtenaar

Een kind dat niet op school komt, krijgt eerst een gesprek met een leerplichtambtenaar. Uiteindelijk kan deze ook dwang toepassen.