Provincie gaat uit van grens bij 33 miljard kuub gas

© Jos Schuurman/Fotoburo FPS
Niet meer dan 33 miljard kuub gas per jaar uit de Groninger bodem. Daar gaat het provinciebestuur voorlopig van uit in het beroep bij de Raad van State tegen het gasbesluit van het kabinet.
Leveringszekerheid

'Ja, we gaan een exact getal noemen', zei gedeputeerde Bote Wilpstra woensdagochtend tijdens de vergadering met de Statencommissie over het beroepsschrift. 'Maar welk getal dat is, dat gaan we nog bekijken. Dat heeft ook te maken met de discussie over de leveringszekerheid.'
Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het gasbesluit. Ook de leveringszekerheid komt daarin aan de orde. Dat is de hoeveelheid gas die moet worden opgepompt om aan alle binnen- en buitenlandse verplichtingen te kunnen voldoen.

Provincie: 33 miljard kuub

'Een vast getal is daar nu nog niet op te plakken', weet Wilpstra. 'Houden we straks rekening met een heel strenge Nederlandse winter of met een warme winter? Die politieke discussie moeten we afwachten. Wij gaan in ons beroep eerst uit van 33 miljard kuub, maar dat kan dus ook nog iets minder worden.'
Kamp: 39,4 miljard kuub
Het nieuwe gasbesluit dat nu sowieso wordt aangevochten, gaat uit van winning van 39,4 miljard kuub gas per jaar. Meerdere oppositiepartijen in zowel de Provinciale Staten als de Tweede Kamer willen dertig miljard kuub als plafond. De Groninger VVD mikte afgelopen maandagochtend op 17,5 miljard in het eerste komende half jaar (de helft van 35). Minister Kamp (VVD) trok de grens later die middag zelfs bij 16,5 miljard (de helft van 33). Zekerheid over de tweede helft van 2015 gaf Kamp niet.

Samsom: winning niet meer omhoog
En daarover zei PvdA-leider Diederik Samsom dinsdagavond: 'Het is ondenkbaar dat de winning daarna weer omhoog gaat'. Kortom: 33 is zijn grens. Groninger partijgenoot, gedeputeerde William Moorlag, nam ook al eens 30 miljard in de mond. Groninger actiegroepen trekken de grens bij 12 miljard en 0.

Gegoochel

Het lijkt gegoochel met getallen, maar wat zegt zo'n getal over de veiligheid? 'Minder gas is minder bevingen', zegt Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD. Daarover is iedereen het eens. 'Maar het zegt niets over één zware beving en de veiligheid voor Groningen.' Ook deskundigen zijn het (nog) niet eens over de ernst van de bevingen. We weten niet hoe de bodem precies reageert en waarom.

Politiek spel

En dan begint het politieke spel. 'Wat vindt ú daarvan?', vraagt Nienke Homan (GroenLinks). Wulfse zou het wel prima vinden, die onduidelijkheid over de doorgaande gaswinning. De VVD-politica reageert fel: 'Schandalig als u probeert te beweren dat wij de veiligheid van de Groningers niet het belangrijkste vinden'.

Beroep

Terug naar gedeputeerde Bote Wilpstra. Iedereen legt de getallen op zijn eigen manier uit, dat weet hij ook. 'We weten heel veel niet.' Wat vaststaat is dat een beroepsschrift naar de Raad van State gaat, tégen het gasbesluit. Aan de inhoud wordt nog druk gewerkt.