Bouw Groninger Forum vertraagd

De bouw van het Groninger Forum loopt vier maanden vertraging op. Dat is het gevolg van onderzoek naar maatregelen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Dat heeft het Groninger stadsbestuur woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.
Voorlopig wordt alleen de fietsenkelder van het Forum afgebouwd. De ontwikkeling van de oostwand van de Grote Markt en de zuidzijde van de Nieuwe Markt gaat gewoon door. De nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen hebben voor deze werkzaamheden geen gevolgen.

Schade vergoed door Rijk

Het Forum zou in de oorspronkelijke planning elke maand een verdieping erbij krijgen. Dat gaat nu dus niet door. De kosten voor de vertraging bij de bouw van het Forum - anderhalf tot twee miljoen euro per maand - worden vergoed door het Rijk en de NAM.

Meerkosten

Na vier maanden moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren om het Forum aardbevingsbestendig te bouwen. Wethouder Paul de Rook gaat er vanuit dat het Rijk ook die meerkosten vergoedt.

Bovenop 50 miljoen

De schadevergoeding komt bovenop de vijftig miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt om alle lopende en geplande nieuwbouw in de stad aardbevingsbestendig te maken. Het gaat dan onder meer om grote projecten van Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en UMCG. Die zeggen hun projecten dankzij dit geld weer op te kunnen pakken.

Exemplarische gebouwen

Ook kunnen van dit bedrag elf zogeheten 'exemplarische' gebouwen in de stad aardbevingsbestendig worden gemaakt. Het gaat daarbij om bestaande gebouwen als de Linnaeusborg (Rijksuniversiteit), het Willem Alexander Sportcomplex en het Wiebenga-complex (beide van de Hanzehogeschool), maar ook om nieuwbouw als de Zernikeborg (Rijksuniversiteit) en het nieuwe protonencentrum van het UMCG.
1 oktober
Het bedrag van vijftig miljoen moet voldoende zijn om tot 1 oktober alle nieuwbouwprojecten vlot te trekken. Daarna zijn de definitieve bouwnormen bekend en is er meer bekend over de verwachte seismische activiteit in de bodem en het effect daarvan op gebouwen. Daarna wil de stad nieuwe afspraken maken met het Rijk.

Loszittende onderdelen
Overigens wil de gemeente ook inventariseren of er gebouwen in de stad zijn met het risico dat er dingen afvallen bij een aardbeving. Verder komt er een scan naar gebouwen waarin veel mensen samenkomen. Als er maatregelen nodig zijn, worden deze genomen. Over deze kosten zijn nog geen afspraken gemaakt.