Staten steggelen over gasplafond

© Erik Hogeboom
Er mag niet meer gas naar boven worden gehaald dan net voldoende is om zelf te kunnen stoken en leveringscontracten na te komen. Dat wil een meerderheid in de Groninger Staten.
Tijdens een spoeddebat over het gaswinningsbesluit van minister Kamp van Economische Zaken blijkt dat alle partijen de gaswinning verder terug willen dringen dan de minister.

16,5 miljard kuub

In een aanvulling op het winningsbesluit schrijft Kamp dat er de eerste helft van dit jaar niet meer dan 16,5 miljard kubieke meter gas wordt gewonnen. Maar hij sluit niet uit dat, afhankelijk van onderzoek, er in de tweede helft meer uit de bodem wordt gehaald. Dan zou de winning in theorie kunnen uitkomen op 39,4 miljard kubieke meter.
De Groninger Staten willen met een krachtige, dus unanieme, motie de minister en de Tweede Kamer duidelijk maken dat dat in ieder geval te veel is. Het mag niet meer zijn dan voor de leveringszekerheid nodig is.

Gesteggel

Maar de partijen steggelen over hoeveel gas dat precies betekent. Het kabinet houdt het op zo'n 33 tot 35 miljard kuub. GasTerra, de maatschappij die het Groningse gas verkoopt, zei eerder 30 miljard. Maar er is een onzekerheidsmarge van een paar miljard.
De SP zet stevig in: niet meer dan 30 miljard. Steun krijgen ze van GroenLinks, CDA, PVV, Partij voor de Dieren en Vrij Mandaat. Het is niet genoeg.

Leveringszekerheid

De motie van de ChristenUnie haalt het wel. In die motie wordt geen getal genoemd, maar 'het laagste niveau van leveringszekerheid'. Fractievoorzitter Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie wil desgevraagd wel zeggen dat het volgens haar inhoudt dat er niet meer dan 30 miljard kuub gewonnen mag worden.

Tussen 33 en 35 miljard

Dat dat getal niet in haar motie staat heeft alles te maken met de steun van de VVD. Die haakt af als die grens er expliciet in wordt opgenomen, zo maakte VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse duidelijk. Zij gaat uit van de hoeveelheid gas die het kabinet voor leveringszekerheid denkt nodig te hebben, tussen de 33 en 35 miljard.
In de motie staat ook dat die terstond onder de aandacht van de Tweede Kamer moet worden gebracht. Die debatteert donderdag over het gaswinningsbesluit van Kamp. Maar, tot leedwezen van ieder Statenlid, is de gewenste unanimiteit er dus niet.

Wél unaniem

In het spoeddebat kon PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren wél een unaniem aangenomen motie op zijn conto bijschrijven. Zijn partij, en alle andere, vinden dat de bewijslast voor het aantonen van schade door aardbevingen bij de veroorzaker moet liggen, en niet bij de gedupeerden. Ook die motie wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd.