Zeedijk volgend jaar 2 meter hoger en 50 meter breder

De dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt volgend jaar na het stormseizoen aangepakt. Dit om te voorkomen dat de dijk bezwijkt als er tijdens hoogwater een zware aardbeving komt.
De twaalf kilometer lange dijk wordt op sommige punten één tot twee meter hoger en dertig tot vijftig meter breder.
De dijk is voor het waterschap al langere tijd een zorgenkindje. Als de dijk het daadwerkelijk begeeft, stroomt het zeewater door tot aan de stad Groningen. Die kans is niet heel groot, maar als het gebeurt zijn de gevolgen groot, zegt Johannes Lindenberg van Waterschap Noorderzijlvest. 'Wat er dan allemaal nog in de rest van de provincie met bebouwing zou gebeuren, daar wil ik niet aan denken.'
Waterschap Noorderzijlvest wil dit jaar een aannemer inhuren, die dan volgend jaar na het stormseizoen aan de slag gaat.