Doveninternaat Haren in voortbestaan bedreigd

Het Kentalis-internaat voor dove middelbare scholieren in Haren moet mogelijk dicht. Het kabinet wil na dit schooljaar de subsidie voor het internaat stopzetten. Het gaat om ruim een miljoen euro per jaar.
FODOK, de Federatie van Ouders van Dove Kinderen, trekt aan de bel. Het internaat in Haren is de enige school waar dove kinderen terecht kunnen voor tweetalig havo-onderwijs. 'Tweetalig' is: normaal Nederlands 'spraakonderwijs' én onderwijs in gebarentaal.
Momenteel zitten er ongeveer 60 kinderen uit heel Nederland op het internaat. Voor meer dan de helft is geen geld meer. De PvdA in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen over de kwestie gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.