'Is die brug van ons? Wisten we niet!'

Waterschap Hunze en Aa's heeft een verrassende 'ontdekking' gedaan: de Dallingabrug over het Afwateringskanaal in Tjuchem is zijn eigendom.
Deze ontdekking betekent tegelijkterijd ook een financiële tegenvaller van minstens 300.000 euro voor het waterschap. Waarom? De brug verkeert is zo'n slechte staat dat hij zo snel mogelijk moet worden vervangen. Er zitten scheuren in, de fundamenten zijn aan het verzakken en er is sprake van 'betonrot', dat wil zeggen dat het betonijzer aan het roesten is.

Afgesloten

In afwachting van de noodzakelijke vervanging is de brug in december vorig jaar afgesloten voor zwaar (vracht-)verkeer. Dat moet nu ruim tien kilometer omrijden om Tjuchem te kunnen bereiken.

Buiten beeld

In de jaren negentig werd de wet Herverdeling Wegenbeheer van kracht. Sindsdien is het onderhoud van bruggen een taak van de wegbeheerder, in dit geval de gemeente Slochteren. Waarom de Dallingabrug bij het waterschap is 'blijven hangen', is niet duidelijk. Jan van der Laan van Hunze en Aa's: 'Als waterschap zijn we bezig met water, sluizen en stuwen, maar niet met bruggen. Waarschijnlijk is daardoor deze brug in onze systemen buiten beeld geraakt. Maar we zijn eigenaar en dus verantwoordelijk voor een veilige brug. We nemen onze verantwoordelijkheid en we zorgen ervoor dat deze brug wordt vervangen.' De bedoeling is dat daar dit jaar nog mee wordt begonnen.

Dorpsbelangen

Siert van der laan, bestuurslid van 'de vereniging voor School en Dorpsbelangen in Tjuchem', zet zich al jarens namens de dorpsvereniging in voor het herstel van de brug. Hij is blij dat het waterschap eindelijk wil doorpakken. Hij hoopt wel dat de werkzaamheden kunnen wachten tot november. 'Dan hebben de boeren het minste last er van'.
Als de brug is vervangen, dan wordt hij alsnog overgedragen aan de gemeente Slochteren.