RUG sleept vijf beurzen voor toponderzoek binnen

Vijf Groningse wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen ieder een zogeheten Vici-beurs van anderhalf miljoen euro.
De beurzen worden verstrekt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het geld is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te doen en onderzoeksgroepen op te bouwen.

De vijf gelukkigen

Deze RUG-onderzoekers krijgen de Vici-beurs:
- Prof. dr. Johan Bos (Faculteit der Letteren) voor onderzoek naar het vertalingsproces.
- Prof. dr. Amina Helmi (Faculteit Wiskunde- en Natuurwetenschappen) voor onderzoek naar de historie en opbouw van ons sterrenstelsel.
- Prof. dr. ir. Dorothea Hilhorst (Faculteit der Letteren) voor onderzoek naar natuurrampen in conflictgebieden.
- Prof. dr. Marcel Timmer (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) voor onderzoek naar wereldwijde handel, banen en inkomensongelijkheid.
- Prof. dr. Rene Veenstra (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) voor onderzoek naar op maat gemaakte aanpak van pesten.

RUG loopt voorop

De NWO heeft dit jaar in totaal 36 Vici-beurzen toegekend aan wetenschappers in ons land. De Groninger universiteit heeft deze keer de meeste in de wacht gesleept.