CDA wil deltaplan voor de zorg

Er moet een deltaplan komen om werkgelegenheid in de zorg in Noord-Nederland te behouden.
Dat vindt het CDA in de Provinciale Staten van Groningen.
Door rijksbezuinigingen verliezen duizenden zorgmedewerkers hun baan. Ondertussen neemt de vraag naar zorg in onze krimpregio alleen maar toe. Het CDA zegt dat de provincie zich een afwachtende houding niet kan permitteren en dat ze met een plan van aanpak moet komen.