'Schoolbestuur Lauwers en Eems ongezonde organisatie'

'Kil', 'slechte communicatie' en 'geen duidelijke visie'. Dit zijn enkele termen uit een intern rapport over schoolbestuur Lauwers en Eems, dat in handen is van RTV Noord.
Intern onderzoek

Het schoolbestuur vroeg interim-bestuurder Harm Krol in augustus 2014 om de eigen organisatie tegen het licht te houden. 'Er gaan dingen goed in de organisatie, maar vooral ook veel dingen mis.'
Krol is zo'n acht maanden geleden begonnen, nadat zijn voorganger in de ziektewet belandde. Voor zijn conclusies heeft hij gesprekken gevoerd met diverse mensen binnen Lauwers en Eems.

Ziekteverzuim
De laatste jaren is het schoolbestuur bezig om de zwakke tot zeer zwakke scholen te verbeteren. Met resultaat. Maar Krol merkt op dat er veel en langdurig verzuim is onder werknemers. 'Een situatie die de kwaliteit van onderwijs nooit ten goede kan komen en op den duur ondermijnend kan gaan werken.'

Kil

De communicatie gaat niet goed, zo staat in het rapport. Krol heeft signalen opgevangen van een kille houding in de top van het schoolbestuur. De communicatie van de sectordirecteur/adjunct-sectordirecteur zou zich kenmerken door een gebrek aan inlevingsvermogen. Ook zou makkelijk de schuld bij een ander worden gelegd.
Meerdere medewerkers zijn door deze manier van communiceren onder grote psychische druk komen te staan.

Taakverdeling

Uit het rapport blijkt ook dat de taakverdeling niet helder is en dat het Lauwers en Eems ontbreekt aan visie. Twee onderwijsdirecteuren zijn daardoor in de ziektewet beland.

Compliment

Krol deelt in het rapport een compliment uit aan het personeel, omdat de leerkrachten, ondanks de ongezonde organisatie, resultaten hebben behaald met leerlingen. Zo zijn de Cito-scores boven het landelijke gemiddelde.

Bruisend

Harm Krol laat weten dat er inmiddels veel verbeteringen zijn doorgevoerd. 'Het was een organisatie waar geen zuurstof in zat. Inmiddels zijn we aan het werken aan een bruisende organisatie. Mensen gaan weer met plezier naar het werk.'

Weinig verbetering

Bronnen binnen en rondom Lauwers en Eems laten aan RTV Noord weten dat er van de verbeteringen weinig terecht is gekomen.
Ook Erwin van Iwaarden, lid van de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, bevestigt dit. 'De communicatie is nog niet goed.' Er zijn volgens hem voorbeelden waarin duidelijk te zien is dat de organisatie nog niet goed functioneert.
Onder Lauwers en Eems vallen twintig basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Groningen.