Noordelijke ondernemers pessimistisch over de toekomst

© FPS/Jos Schuurman
Noord-Nederlandse ondernemers zijn pessimistischer over de toekomst dan de rest van het land. Dat blijkt uit de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) over het eerste kwartaal van 2015.
Die kijkt onder meer naar de verwachtingen over de toekomstige omzet, export, personeel en winstgevendheid.
Seizoensschommelingen
Landelijk is de stemming voor het eerst sinds 2008 weer eens positief, zeker als het gaat om de omzet. Maar in Groningen en Drenthe voorzien veel bedrijven vanwege vaste seizoenschommelingen dit eerste kwartaal juist een lagere omzet ten opzichte van het vorige kwartaal. In Friesland is de omzetverwachting opmerkelijk genoeg wel positief.

Omzet in buitenland
Groningse bedrijven zien, in tegenstelling tot hun Drentse collega's, wel meer omzet in het buitenland opdoemen. Die wordt voor een belangrijk deel gemaakt door bedrijven in de industrie en de groothandel. In de sector Handel hebben de bedrijven in Groningen (18%), een hoge positieve score.

Personeel
Als het gaat om personeel verwachten de meeste ondernemers in het noorden een daling. Landelijk gezien verwacht het merendeel van de ondernemers dat de personeelssterkte stabiel blijft.
De Conjunctuur Enquête Nederland is gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamer van Koophandel, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, VNO-NCW en MKB Nederland.