Onderzoeksraad blijft bij oordeel over gaswinning

De conclusies uit het eerder via RTV Noord en de NOS uitgelekte onderzoek naar gaswinning van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijven recht overeind staan. Dat blijkt uit een vergelijking met het woensdag gepresenteerde eindrapport.
Daarin wordt luid en duidelijk geconcludeerd dat het ministerie van Economische Zaken en de NAM tot 2013 alleen maar oog hebben gehad voor de opbrengsten. De veiligheid van de Groningers werd jarenlang genegeerd.

'Passieve houding'

Niet alleen het ministerie en de NAM krijgen er van langs. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft tot 2013 gefaald. Het KNMI en TNO wordt een 'passieve houding' verweten. Zij hadden jaren geleden al het initiatief moeten nemen voor 'een integraal en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma'.

Niets teruggenomen

In het eindrapport wordt niets van deze kritiek op de betrokken instanties en de NAM teruggenomen. Het verband tussen de gaswinning en aardbevingen is veel te lang ontkend, zo wordt geconcludeerd.

Aanbevelingen

In het eindrapport komt de onderzoeksraad met een aantal aanbevelingen. Zo moeten de betrokken partijen erkennen dat tot 2013 niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de burgers van Groningen. De inwoners 'moeten een sterke positie krijgen binnen de besluitvorming'.

Onafhankelijk onderzoek

Verder beveelt de raad aan dat het Staatstoezicht op de Mijnen een onafhankelijkere positie krijgt ten opzichte van het ministerie van Economische Zaken. Ook wordt aangedrongen op 'onafhankelijk onderzoek'. 
De onderzoeksraad is een jaar bezig geweest met het onderzoek. In die periode is uitvoerig gesproken met een groot aantal betrokkenen.
Lees hier de volgende publicaties van de Onderzoeksraad:
- Onderzoeksrapport
- Aanbevelingen
- Commentaar en reacties op conceptrapport.

Reactie Kamp

Lees hier de reactie van minister Kamp op het rapport.
1/3 Rapport
over Gaswinning Groningen: veiligheid geen rol bij besluitvorming. Lees meer:

— Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad)
2/3 Te weinig oog voor gevoelens van onveiligheid bij inwoners. Erkennen onzorgvuldigheid noodzakelijk om geschonden relatie te herstellen.

— Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad)
3/3 Bij gaswinning betrokken partijen vormden een gesloten bolwerk. Fundamentele aanpassing van dit stelsel is nodig.

— Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad)