'Conclusies bevestigen het gelijk van de Groningers'

© Jos Schuurman/Fotoburo FPS
De publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid houdt de landelijke politiek bezig. Diverse partijen reageren verbolgen op de conclusies in het definitieve rapport.
'De conclusie dat de veiligheid ondergeschikt geweest is bij besluiten over gaswinning is keihard en bevestigt het gelijk van de Groningers.' Dat stelt Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

'Bewoners zijn genegeerd'

'De bewoners zijn jarenlang genegeerd', zegt Dik-Faber. 'Hun veiligheid moet op de eerste plaats staan bij minister Kamp, daarom moet de gasproductie worden verlaagd naar 30 miljard kuub.' ChristenUnie heeft inmiddels een debat met Kamp aangevraagd.
Jan Vos, Tweede Kamerlid PvdA, deelt de onvrede over het 'negeren van de veiligheid van de bevolking van Groningen'. 'Groningers zijn daarmee ernstig tekortgedaan. Veel te lang is ontkend dat de aardbevingen niet alleen schade en overlast veroorzaken, maar ook een bedreiging zijn voor de veiligheid.'

'Verhoging ondenkbaar'

'Dit rapport bevestigt voor de PvdA dat verhoging van de gasproductie na 1 juli
ondenkbaar is. De PvdA vindt dat de minister op korte termijn werk moet maken van een herinrichting van het gasgebouw om taken, rollen en verantwoordelijkheden te scheiden en het cruciale aspect veiligheid het leidende principe te laten zijn.' De PvdA wil een hoorzitting in de Tweede Kamer met de OVV om de conclusies te kunnen bespreken.

'Hún grond, hún mensen'

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid van GroenLinks: 'Het Rijk liep blind achter de miljarden aan, de NAM was doof voor lastige feiten over aardbevingen en bodemdaling en de toezichthouder hield vooral z'n mond. Dit zijn heel ernstige vaststellingen, waarover de minister van Economische Zaken verantwoording moet afleggen.'
'Het ergste is, dat er nog altijd niets is veranderd', aldus Van Tongeren. 'De provincies hebben nu niets in te brengen. Dat moet veranderen. Het is hún grond, het zijn hún mensen die de dupe worden.'

'Old boys network'

'Het old boys network van de NAM, ministerie EZ, EBN, GasTerra en SoDM hebben elkaar jarenlang de hand boven het hoofd gehouden.' Die mening is Reinette Klever, Tweede Kamerlid voor de PVV, toegedaan.

'Veiligheid boven het snelle geld'

De PVV deelt het wantrouwen van de Groningers in deze instanties en het is dan ook hoog tijd dat er grondig wordt ingegrepen in het gasgebouw. Het toezicht moet geheel onafhankelijk zijn en dus weg bij het ministerie van EZ. Veiligheid van de Groningers moet vóór het snelle geld gaan.'

'Heel harde en duidelijke conclusies'

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid van D66: 'De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) trekt hele harde en duidelijke conclusies. Tot 2013 speelde de veiligheid van Groningers geen rol bij de besluitvorming over de winning van aardgas. Dat moet resoluut anders.'
'Het gaat om de veiligheid van Groningers. Daarom moet de provincie Groningen een stem krijgen in het aardgasbesluit. Daarmee wordt de veiligheid van Groningers meegewogen in
alle besluiten over de gaswinning in Groningen. D66 pleit ervoor dat er structureel en permanent onderzoek wordt gedaan naar de consequenties van gaswinning. De informatie moet bovendien openbaar worden gemaakt.'

Update:

Agnes Mulder en Pieter Omtzigt, Tweede Kamerleden voor het CDA vinden het rapport 'ontluisterend'. 'Het alarmerende rapport van Staatstoezicht op de Mijnen uit 2013 wordt hiermee meer dan bevestigd. Toen raadde de toezichthouder al aan om de gaswinning fors te terug te schalen.'
'Het laat ook zien dat de regering eerder had kunnen handelen. Wij vragen ons af waarom de regering niet onmiddellijk een nieuw gasbesluit neemt en we willen zo snel mogelijk een debat hierover. Het rapport laat tevens het belang zien van onafhankelijk onderzoek en toezicht. Er moet nu ingegrepen worden: minder gaswinning én een beter systeem van controle zijn beide hard nodig.'