Milieudefensie: 'Groningers slachtoffer roekeloos gedrag Shell'

'Dat Shell geen rekening houdt met de bevolking van Nigeria wisten we al, dat ook de Groningers slachtoffers zijn geworden van dit roekeloze gedrag van Shell wordt nu duidelijk.'
Dat is de reactie van Milieudefensie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Zelfde patroon

De actiegroep zegt dat veiligheid niet prioriteit nummer één was bij de gaswinning. 'Bij winning van fossiele brandstoffen als olie en gas zie je altijd hetzelfde patroon: eerst het geld, daarna pas milieu en veiligheid.'

Kraan dicht

'Het is de hoogste tijd dat de kraan dichtgaat en Nederland grote stappen zet richting een fossielvrije energievoorziening.'