Burgemeester Den Oudsten pleit voor parlementaire enquête over gaswinning

'We zijn schaamteloos misleid. Dit is een ongehoord pijnlijke affaire voor de bevolking hier'. Dat is de eerste reactie van burgemeester Den Oudsten van Groningen op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning.
Daaruit blijkt dat de overheid het jarenlang belangrijker vond om zo veel mogelijk gas op te pompen, dan te letten op de veiligheid van de Groningers. 

Enquete

De conclusies waren al eerder uitgelekt. Nu het rapport er definitief ligt vindt de Groningse burgemeester dat er actie moet worden ondernomen. 'Dit rapport kan niet zonder consequenties blijven', zegt hij.
Den Oudsten pleit voor een parlementaire enquête. Op die manier kunnen alle betrokken partijen onder ede worden gehoord. 
Zo kan worden uitgezocht hoe er in de afgelopen jaren is omgegaan met de gaswinning en wie welke besluiten heeft genomen en op welk moment. 

Consequenties

Den Oudsten wil nog niet vooruitlopen op mogelijke consequenties van zo'n enquête voor bijvoorbeeld verantwoordelijk minister Kamp. 'Het belangrijkste is dat de waarheid boven water komt. Alleen op die manier kan het vertrouwen worden hersteld'.