Ruilverkaveling Lutjegast en Doezum na 25 jaar afgerond

Het begon in 1990 en woensdag, 25 jaar later is het klaar: de ruilverkaveling bij Lutjegast en Doezum.
In die 25 jaar is in het gebied 2500 hectare grond 'onder handen genomen'. 350 landeigenaren deden er aan mee.
Boeren ruilden grond om hun percelen dichterbij hun boerderij te krijgen en er werd 140 hectare natuurgebied ingericht, zoals de Grootegaster Polder.

Dit ging niet vanzelf

Voorzitter Mark de Haan van de Landinrichtingscommissie Lutjegast-Doezum: 'Sommige boeren zagen meteen het nut en de noodzaak van grondruil in, maar bij anderen was het een klus ze te overtuigen. Die boeren hadden bepaalde emoties bij hun grond en dan is het lastig om te ruilen. Dat verklaart ook meteen waarom het zo lang heeft geduurd, maar het is gelukt.'

Compensatie

Boeren die goede landbouwgrond inleveren voor mindere kwaliteit grond werden gecompenseerd. Dat gebeurde in geld of in het verbeteren van die percelen. De Haan: 'Bij iedere boer hebben we ervoor gezorgd dat hij dezelfde kwaliteit terug kreeg. Dan werd er bijvoorbeeld drainage aangelegd, sloten gegraven of opnieuw ingezaaid.'
In de Grootegaster Polder is woensdagmiddag een plaquette onthuld over de ruilverkaveling. Op die plaquette staat een gedicht van de Zuidhorner dichter Willem Tjebbe Oostenbrink.