SodM neemt aanbevelingen rapport ter harte

'We nemen de aanbevelingen in het rapport over gaswinning van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ter harte.' Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
Terecht

Volgens de toezichthouder op de gaswinning is het terecht dat in het rapport de nadruk ligt op de veiligheid van Groningers. Het SodM zegt dit in
al te hebben aangestipt.
Onafhankelijk
Het SodM wil benadrukken dat het onafhankelijk is. 'Het is onze taak als onafhankelijk toezichthouder de minister gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en dat doen we ook', zegt inspecteur-generaal Van der Meijden.
Inmiddels heeft de ChristenUnie een spoeddebat in Tweede Kamer aangevraagd naar aanleiding van het rapport. Burgemeester Den Oudsten van de stad Groningen pleit voor een parlementaire enquête.