'Geen nieuwe gaswinning in Waddengebied'

Alle plannen voor nieuwe gaswinningsprojecten in het Waddengebied moeten per direct van tafel. Dat vindt Natuurmonumenten.
De natuurbeschermingsorganisatie ziet zich gesteund door het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning in Groningen. De voornaamste conclusie van dat rapport is, dat de NAM en het Rijk de risico's van de gaswinning voor de veiligheid jarenlang hebben genegeerd.
Natuurmonumenten is bang dat deze conclusie ook geldt voor de plannen voor gaswinning bij Schiermonnikoog en Terschelling. De organisatie wijst met name op de gevolgen van bodemdaling door gaswinning. Honderdduizenden trekvogels zijn voor hun voedsel afhankelijk van drooggevallen platen.
Natuurmonumenten vindt dat er een een einde moet komen aan wat zij noemt 'de toenemende industralisatie van het Waddengebied'. Daaronder verstaat de natuurorganisatie niet alleen de gaswinning in het gebied, maar ook de zoutwinning, de uitbreiding van windmolenparken en de kolencentrale in de Eemshaven.