UMCG hevelt deel medicijnproductie over naar Gorinchem

Het UMCG gaat een deel van zijn medicijnen produceren in Gorinchem. Volgens het ziekenhuis heeft dit 'grote gevolgen voor 22 medewerkers van de ziekenhuisapotheek in het UMCG'.
In één jaar tijd wordt een deel van de activiteiten verplaatst naar Apotheek 15 in Gorinchem, waar ook het Erasmus MC in Rotterdam mee samenwerkt. Naast de medicijnen gaat ook de farmaceutische analyse richting het westen.

Reorganisatieplan

Het UMCG wil de 22 medewerkers die getroffen worden door de verhuizing zoveel mogelijk herplaatsen. Hiervoor komt er een reorganisatieplan.

Specifieke geneesmiddelen

Het betreft geneesmiddelen voor specifieke patiëntengroepen en onderzoek, die niet commercieel verkrijgbaar zijn. Deze zijn voor zowel eigen gebruik bestemd als voor gebruik door andere ziekenhuizen. De ad hoc bereidingen voor individuele patiënten die niet op voorraad worden gehouden, blijven in het UMCG plaatsvinden.

Efficiënter

Het UMCG wil zo aan hoge kwaliteitseisen voldoen die worden gesteld aan de productie van geneesmiddelen. Daarnaast spelen lagere kosten en 'toekomstbestendigheid' een rol.