D66 Eemsmond wil openbaarheid rapport Lauwers en Eems

Het interne onderzoek, waarin staat dat schoolbestuur Lauwers en Eems een ongezonde organisatie is, moet openbaar worden. Dat vindt D66 in de gemeente Eemsmond.
Ouders

Uit een
van augustus vorig jaar, dat in handen is van RTV Noord, blijkt dat de organisatie slecht functioneerde. D66 wil dat de resultaten van het onderzoek alsnog openbaar worden gemaakt, omdat ouders hier belang bij hebben.

Gezond

Schoolbestuur Lauwers en Eems laat in een reactie weten dat het rapport niet openbaar is. Het is alleen voor intern gebruik bedoeld. Bovendien is het een oud rapport en is de organisatie is nu weer gezond, stelt het schoolbestuur.

Kleine scholen

Voor GroenLinks in de Provinciale Staten is het rapport aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor de discussie over kleine scholen. Want ook daarin valt volgens de partij wel wat aan te merken op de communicatie van Lauwers en Eems. Fractievoorzitter Nienke Homan roept op tot meer dialoog met ouders om over het voortbestaan van kleine scholen te praten.