Dialoogtafel: ook schadevergoeding bij achterstallig onderhoud

Eigenaren van huizen met achterstallig onderhoud in het aardbevingsgebied, moeten bevingsschade ook vergoed krijgen. Dit heeft de Dialoogtafel donderdag besloten tijdens een vergadering in Zeerijp.
Vertrouwen

De Dialoogtafel, met daarin vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, is ingesteld om het vertrouwen van de bewoners van het aardbevingsgebied te herstellen. Dit vertrouwen heeft woensdag weer een flinke deuk opgelopen door het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Erkennen en leren

De Dialoogtafel wil in gesprek met de OVV. Die heeft in het rapport namelijk aanbevelingen gedaan en de Dialoogtafel wil zien dat alle betrokken partijen de problemen erkennen en tonen dat ze er iets van hebben geleerd. Beide instellingen kunnen daarin samen optrekken.