Ook Veiligheidsregio naar rechter om gasbesluit

Na de provincie de gemeente Groningen en de Groninger Bodembeweging vecht nu ook de Veiligheidsregio Groningen het gasbesluit van minister Kamp aan bij de Raad van State.
De bescherming van de veiligheid van de inwoners van de provincie is de belangrijkste taak van de veiligheidsregio. En die veiligheid staat door het gasbesluit op het spel, zegt portefeuillehouder crisismanagement Emme Groot. 'Het is natuurlijk onze taak om op te komen voor de belangen als het gaat om de veiligheid van onze inwoners. En daar staan wij voor als overkoepelende organisatie.'

Zienswijze

De Veiligheidsregio Groningen liet zich vorig jaar april in een zienswijze al zeer kritisch
uit over het gasbesluit. Op basis van de rapportages zou niet beoordeeld kunnen worden of de veiligheid van de inwoners van het gebied wel gegarandeerd is. 'De reactie van de minister zoals verwoord in de Nota van Antwoord is een procedurele. Inhoudelijk wordt weinig verduidelijkt en er worden geen zekerheden geboden', zo valt te lezen in het instemmingsbesluit gaswining van de Veiligheidsregio.
'De rechter moet maar afwegen hoe hij dat ziet. Ook ten opzichte van de recente politieke discussie en de bestuurlijke opvatting van de minister over de gaswinning', aldus Emme Groot.

Hoeveelheid gas

De Veiligheidsregio wil zich verder niet mengen in de discussie over de hoeveelheid gas die in onze provincie gewonnen wordt. 'We hebben goed nagedacht over onze rol en positie. We zijn een bestuurlijke organisatie en geen politiek orgaan. Gemeenten, provincie en de stad hebben voldoende inbreng geleverd over de mate waarin er gas moet worden gewonnen. Ik denk niet dat de Veiligheidsregio daar nog wat aan toe te voegen heeft', aldus Emme Groot.
Het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen bestaat uit de 23 Groninger burgemeesters. Er wordt onder meer samengewerkt op het gebied van brandweerzorg en crisis- en rampenbestrijding.