Pieter Smit zoekt oplossing voor softdrugsprobleem

© Henk Marks
Burgemeester Pieter Smit van Oldambt gaat zich namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bezighouden met het bedenken van oplossingen voor de problemen rondom softdrugs waarmee gemeenten kampen.
Smit neemt zitting in een werkgroep van de VNG die zich buigt over het softdrugsbeleid. Het is de bedoeling dat deze werkgroep voor eind oktober met een plan komt, dat door de gemeenten worden gesteund.

Gedoogbeleid

Gemeenten vragen al jaren om een goede oplossing. De verkoop van cannabis door coffeeshops wordt gedoogd, maar de toelevering en productie is verboden.

Onveilige situaties

Volgens de gemeenten zorgt dit voor onveilige situaties en criminaliteit in wijken en problemen met de leefbaarheid.