'Zonder sociaal wijkteam was ik er niet meer geweest'

Ze moeten de oplossing vormen voor de steeds duurder wordende zorg in de stad Groningen: de sociale wijkteams.
Het zijn plekken in de wijk waarin meerdere organiaties samenwerken, zoals de Steun-en Informatiepunten, het Zorgloket en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunnen mensen binnenlopen met allerlei soorten vragen: van hulp met het invullen van een formulier tot hulp bij huiselijk geweld.
Het sociale wijkteam bestaat verder uit hupverleners die de wijken intrekken om problemen van bewoners vroegtijdig te signaleren en te helpen.
Primeur voor Beijum
Beijum is de eerste stad-Groninger wijk met zo'n sociaal wijkteam. Dat is ook de plek waar twee jaar geleden al werd gestart met het team hulpverleners dat de wijk ingaat.

Een van de gezinnen die sindsdien begeleid worden is de familie Meulenkamp. Er zijn schulden, zoon Chadrick heeft PDD-NOS en vader Micha kampt met depressiviteit.
Hulpverleners Christa Smit en Jan-Peter Siegel komen nu twee jaar regelmatig bij de familie Meulenkamp over de vloer om te helpen met de gedragsproblemen van Chadrick en met de financiën.

'Ik had er een einde aan gemaakt'

En dat helpt, vindt vader Micha: 'Zonder hen was ik er niet meer geweest. Dan had ik er een einde aan gemaakt. Ik heb last van depressiviteit. En als ik niet depressief ben, ben ik apathisch.'
Het gezin is vooral blij met de manier waarop ze worden geholpen. 'Wij geven aan waar we mee zitten en we pakken het samen op.'

Loopt niet altijd zo

Het loopt niet altijd zo soepel, zegt hulpverlener Siegel. Het team gaat ook af op meldingen van bijvoorbeeld de politie of het meldpunt overlast. Mensen zitten dan vaak helemaal niet op het team te wachten en laten niemand binnen.
Ook kan het team niet alles zelf oplossen. 'We zijn geen behandelaars. Er zullen altijd mensen zijn die zwaardere zorg nodig hebben en die verwijzen we door', zegt de hulpverlener.

Rest van de stad

Komend jaar krijgen de andere stadswijken ook zulke sociale wijkteams. Ze zijn ingesteld, omdat gemeenten veel taken hebben overgenomen van het rijk, terwijl ze er minder budget voor hebben.
De zorg moet dus goedkoper en dat zou moeten lukken door problemen sneller te signaleren.

Beijum is testfase

Volgens Siegel zit het sociale wijkteam in Beijum echt nog in een testfase. Het risico is volgens hem nu dat de gemeente teveel controle wil houden, waardoor de bureaucratie toeneemt.
Daar zit hij als hulpverlener niet op de te wachten. 'Ik zou niet met twintig formulieren de wijk in moeten'.