Reactie kabinet op gaswinningsrapport laat op zich wachten

Henk Kamp
Henk Kamp © Politiek24
Minister Kamp meldt de Tweede Kamer dat hij niet kan voldoen aan het verzoek om binnen een week een kabinetsreactie te sturen op het rapport van de Veiligheidsraad over de gaswinning.
Zes weken

In een brief aan de Kamer schrijft de minister dat hij verwacht binnen zes weken een reactie te kunnen geven. Op grond van de Rijkswet geldt een termijn van zes maanden, maar gezien het belang van het onderzoek en de aardbevingsrisico's in Groningen is een spoedige en zorgvuldige reactie nodig, zo zegt de minister.

Decennia

Kamp wijst erop dat het onderzoek van de Veiligheidsraad betrekking heeft op de afgelopen decennia. Bovendien richt het onderzoek en de aanbevelingen zich op meerdere organisaties en departementen. Het is daarom niet mogelijk om binnen een week een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen, aldus de minister.

Verkiezingen

Dinsdag riep een deel van de oppositiepartijen het kabinet op om binnen een week een reactie te geven zodat de Kamer nog voor de Statenverkiezingen een debat zou kunnen voeren over het rapport. In het rapport concludeert de Veiligheidsraad dat bij de boringen naar gas tot 2013 veiligheid nooit een rol heeft gespeeld en verdiensten telkens voorrang kregen.