Wie zijn de nieuwkomers bij de waterschapsverkiezingen?

Kiezers mogen op 18 maart niet alleen stemmen voor Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Op de stembiljetten staan vertrouwde, maar ook nieuwe partijen, zoals 50PLUS.
50PLUS

Geertje Karstens uit Zoutkamp schreef het landelijke verkiezingsprogramma voor 50PLUS. Voor waterschap Noorderzijlvest voert ze zelf de lijst aan. Karstens wil dat medicijnen beter afbreekbaar worden gemaakt, zodat ze uit het water kunnen worden gezuiverd. Ook vindt ze dat de dijken in onze provincie toegankelijk moeten worden voor ruiters.

Mens en Spirit

Een andere nieuwkomer is de partij Mens en Spirit met lijsttrekker Buda Vasiljevic. Als kleine jongen in Servië hoorde hij al over het bijzondere watermanagement in Nederland. Hij heeft geen duidelijke standpunten: 'Ik moet me nog een beetje inlezen'.

Werk aan Water

De partij, die zeker geen stemmen gaat krijgen, is Werk aan Water. De partij houdt namelijk op te bestaan, omdat er geen geld meer is. De organisaties LTO en VNO/NCW willen de partij niet meer steunen. Hein in 't Hout zat de afgelopen zes jaar voor de partij in waterschap Hunze en Aa's en hij zag het draagvlak de laatste tijd al afnemen. Hij is nu de nummer drie op de kandidatenlijst van de VVD en hoopt voor die partij alsnog in het waterschapsbestuur te komen.