Akkoord van Westerlee is 'kantelpunt in Oost-Groningen'

Een kantelpunt in Oost-Groningen. Zo noemt staatssecretaris Jetta Klijnmsa het Akkoord van Westerlee, dat vrijdag werd gepresenteerd.
Na de verkoop van de metaalafdeling van Synergon moet
nog voor de zomer een tweede succes opleveren. Samenwerking tussen de participerende gemeenten is volgens de commissie essentieel.
De commissie komt nog met een plan van aanpak en gaat erop toezien dat afspraken worden nageleefd.
Belangrijkste opdracht voor de samenwerkende gemeenten is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak voor doelgroepen, instrumenten, sociale werkplaats-organisaties en werkgevers.
Er wordt toegewerkt naar één nieuwe uitvoeringsorganisatie voor diverse doelgroepen van de Participatiewet. De nieuwe uitvoeringsorganisatie gaat in 2016 van start.