Groninger studenten doen mee aan actiedag

Groninger studenten gaan woensdag ook actievoeren. Ze doen mee aan de nationale actiedag, die studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben uitgeroepen.
Leden van de actiegroep Nieuwe Universiteit Groningen komen maandagavond bijeen om een actieplan op te stellen. Ze gaan een open brief schrijven, waarin ze het universiteitsbestuur vragen om een gesprek.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft wel gekozen studenten in de Universiteitsraad, maar die zitten er alleen voor advies. Ze kunnen niet tegen voorstellen stemmen en de studenten kiezen ook niet de mensen in het universiteitsbestuur. De actievoerders willen dat dit verandert. Als het gesprek met het bestuur niets oplevert, dan worden acties niet uitgesloten.